Lyd på Hjemmesiden


Lyd og musik kan placeres på din Hjemmeside ved hjælp af HTML-tag'ene: <BGSOUND> og/eller <EMBED>.

<BGSOUND> virker ikke i Netscape Navigator, men virker i browsere som f.eks. Microsoft Internet Explorer, Opera, NSCA Mosaic og Quarterdeck Mosaic.  Med <BGSOUND> har man kun mulighed for at vælge, hvor mange gange (op til uendelig) musikken/lyden skal afspilles.

<EMBED> virker via plug-ins, og skulle derfor virke i alle browsere, som understøtter plug-ins.  Med disse plug-ins er det som regel muligt at placere et kontrolpanel på Hjemmesiden.  Dette kontrolpanel kan bruges til at starte, stoppe og lave pauser i afspilningen af lyden, samt bruges til andre formål som f.eks. at ændre lydstyrken og springe frem og tilbage i musikstykket.

Eksempler på lyd plug-ins er:  LiveUpdate's  »Crescendo«,  som kan afspille midi musik (.mid filer), og RealNetworks'  »RealPlayer/RealAudio«,  som kan afspille "streaming" lyd (.ra, .ram og .rpm filer).

Afhængig af plug-in'et, kan der anvendes forskellige parametre (attributes) med <EMBED> tag'et for at påvirke udseendet og funktionen af kontrolpanelet.


Det følgende forklarer og giver eksempler på de parametre, der kan bruges med <EMBED> tag'et for plug-in modulet  »LiveAudio«.

LiveAudio understøtter afspilning af .wav, .mid, .au og .aiff filer, og det er muligt at afspille både et digitalt lydklip (.wav, .au og .aiff) og FM-musik (.mid) på samme tid.

LiveAudio følger med Netscape Navigator 3.x og 4.x, men Navigator 3.x versionen af LiveAudio kan også installeres som plug-in under f.eks. Microsoft Internet Explorer 3.x (MSIE) eller Opera 3.x.

I Netscape Navigator kan man checke, om LiveAudio er installeret ved at klikke på menupunktet "About Plug-ins" under Help.

Hvis du har LiveAudio installeret som plug-in for .wav filer, så skulle du i skemaet herunder bl.a. se kontrolpaneler med dette udseende:

Stort LiveAudio Kontrolpanel  Lille LiveAudio Kontrolpanel
 

Du kan downloade LiveAudio her:

LiveAudio skal blot installeres til PLUGINS-mappen i den mappe, hvor din Browser er installeret.


Bemærk !
Hvis der er problemer med at afspille eksemplerne på denne side, så 
  når browseren er færdig med at indlæse siden.  (Fejlen kan værer en cache fejl).

Udseende HTML-kode Forklaring
 
 
Lyd

 
Tryk her for lyd

<A HREF="lyd.wav">
<IMG SRC="sound.gif"
ALT="Lyd" BORDER=0
HEIGHT=20 WIDTH=22>
</A>
 
<A HREF="lyd.wav">her</A>
Lyden kan lægges ind som et almindeligt Link under billeder eller tekst.
 
Når der klikkes på linket, vil LiveAudio åbne et kontrolpanel i et separat vindue ved det øverste venstre hjørne af Browservinduet.  MSIE åbner IKKE et separat vindue.

<EMBED SRC="lyd.wav"> Med <EMBED SRC= > kan kontrolpanelet lægges ind direkte på Hjemmesiden.
 
Når
EMBED SRC= bruges alene, kan man ikke se hele kontrolpanelet.  MSIE viser INTET.
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=60 WIDTH=145>
Ved at tilføje HEIGHT=60 WIDTH=145 kan man se hele kontrolpanelet.
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=15 WIDTH=144
CONTROLS=SMALLCONSOLE>
CONTROLS=SMALLCONSOLE lægger et mindre kontrolpanel på siden.
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=15 WIDTH=144
CONTROLS=SMALLCONSOLE
VOLUME=85>
VOLUME=nn bestemmer lydstyrken når siden indlæses.
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=15 WIDTH=49
CONTROLS=SMALLCONSOLE
VOLUME=85>
Hvis glideren ikke ønskes vist, sættes WIDTH=49.
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=24 WIDTH=35
VOLUME=85
CONTROLS=PLAYBUTTON>
Kontrolelementerne kan også bruges enkeltvis, men man kan f.eks. ikke stoppe afspilningen med tryk på en separat stopknap, hvis den er startet med en separat startknap.
 
Knapperne
STOPBUTTON, PAUSEBUTTON og glideren VOLUMELEVER vil det defor kun være meningsfyldt at bruge sammen med AUTOSTART (se nedenfor).
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=24 WIDTH=35
VOLUME=85
CONTROLS=STOPBUTTON>
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=24 WIDTH=35
VOLUME=85
CONTROLS=PAUSEBUTTON>
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=20 WIDTH=74
VOLUME=85
CONTROLS=VOLUMELEVER>


 

<TABLE BORDER=3
CELLSPACING=0
CELLPADDING=0><TR><TD>
 
<EMBED SRC="stub1.wav"
HEIGHT=24 WIDTH=35
CONTROLS=PLAYBUTTON
NAME=gruppe1>
<BR>
 
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=24 WIDTH=35
CONTROLS=STOPBUTTON
VOLUME=85
NAME=gruppe1
MASTERSOUND>
<BR>
 
<EMBED SRC="stub1.wav"
HEIGHT=24 WIDTH=35
CONTROLS=PAUSEBUTTON
NAME=gruppe1>
 
</TD></TR></TABLE>
 
<P><BR></P>
 
<TABLE BORDER=3
CELLSPACING=0
CELLPADDING=0><TR><TD>
 
<EMBED SRC="stub1.wav"
HEIGHT=20 WIDTH=74
CONTROLS=VOLUMELEVER
VOLUME=85
NAME=gruppe1>
 
</TD></TR></TABLE>
Der kan sættes rammer om knapperne ved hjælp af tabeller.
 
Hvis flere knapper skal virke på den samme lydfil, så skal de sammeknyttes i en gruppe ved hjælp af
NAME= .
 
Ved den ene af knapperne skal der tilføjes:
MASTERSOUND.
 
For at browseren ikke skal bruge tid på at læse den samme lydfil flere gange, kan der oprettes en stub fil, som er en fil på 1 byte indeholdende f.eks. et mellemrumstegn. 
 
Navnet på denne stub fil angives ved
SRC= for de knapper, som ikke er MASTERSOUND.
 
Navnet på stub filen skal have en ekstension, som svarer til den filtype, der skal afspilles (
.wav, .mid, .au eller .aiff).
<EMBED SRC="lyd.wav"
HEIGHT=60 WIDTH=145
VOLUME=85
LOOP=2>
Hvis afspilningen ønskes gentaget automatisk tilføjes LOOP=nn, hvor nn er antallet af gentagelser.
 
Ønskes lyden gentaget uendeligt skrives i stedet
LOOP=true.
  <EMBED SRC="lyd.wav"
VOLUME=85 LOOP=2
AUTOSTART=true
HIDDEN=true
>
AUTOSTART=true starter automatisk afspilningen.
 
Hvis der ikke ønskes noget kontrolpanel, tilføjes
HIDDEN=true.
 
AUTOSTART kan udelades når HIDDEN anvendes.
 
Det er koden til venstre herfor, som startede afspilningen, da denne side blev indlæst.

<BGSOUND SRC="lyd.wav" LOOP=2>  <NOEMBED>
<BGSOUND SRC="lyd.wav"
LOOP=2>
</NOEMBED>
For at lyden også kan afspilles i f.eks. Microsoft Internet Explorer 3.x eller Opera 3.x uden LiveAudio, kan HTML-koden til venstre lægges ind som supplement.  Den svarer til koden lige ovenfor.
 
<
NOEMBED>..</NOEMBED> anvendes for at forhindre, at browseren bliver forvirret, hvis LiveAudio er installeret som plug-in.
 
Ønskes lyden gentaget uendeligt skrives i stedet
LOOP=infinite.

Lydklip på 211 Kb
<EMBED SRC="langlyd0.wav"
HEIGHT=15 WIDTH=144
CONTROLS=SMALLCONSOLE
VOLUME=85>
Hvis den lydfil, der skal afspilles er meget stor, kan det udskydes at hente den, indtil der trykkes på startknappen.
 
Dette virker IKKE i MSIE 3.x og Opera 3.x !
 
Antag at den fil, der skal afspilles hedder
langlyd.wav.
 
Lav en tekstfil med Notepad eller lignende med følgende indhold:
 
<SCRIPT LANGUAGE=SoundScript>
OnPlay(langlyd.wav)
</SCRIPT>
 
Kald f.eks.  filen for langlyd0.wav og angiv SRC="langlyd0.wav".

Bemærk !
Hvis du har andre plug-ins for afspilning af lyd installeret, er det ikke sikkert at LiveAudio bliver det aktive plug-in.  Dette afhænger af den fysiske placering af LiveAudio filen: NPAUDIO.DLL i PLUGINS-mappen.  I Netscape Navigator skal filen være placeret sidst, mens den skal være placeret først i Microsoft Internet Explorer.  Bemærk, at den fysiske placering ikke kan ses i Windows' Filhåndtering/Stifinder.  Brug DOS's DIR eller mit program Extended DIR.  I download pakken er der et batch-program, som automatisk kan placere NPAUDIO.DLL filen først eller sidst i PLUGINS-mappen.

 
Hvis du har et SoundBlaster 16 lydkort og volume-kontrollen i LiveAudio ikke virker med .mid filer i Windows 3.x, så prøv følgende:

Åbn filen SYSTEM.INI i det directory (mappe), hvor Windows er installeret.

Find linien [drivers].

Ret de følgende linier:

til:  Midi=sb16fm.drv
Midi1=sb16snd.drv
 
Midi=sb16snd.drv
Midi1=sb16fm.drv

 

 
Denne tæller er set af:
00000
siden 20. dec. 1996
 

Tilbage til Hjem Min Hjemmeside.